O形圈的尺寸和公差

常用非金属工程材料 | 橡胶与橡胶制品 | 橡胶制品:密封橡胶制品 | 机械密封用O形橡胶圈(摘自JB/T 7757.2-1995)

内径d1,D1极限偏差,D2 | 1.80±0.08,D2 | 2.65±0.09,D2 | 3.10±0.10,D2 | 3.55±0.10,D2 | 4.10±0.10,D2 | 4.50±0.1 ...